Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου αφού διαβάσουν προσεκτικά αποδέχονται ανεπιφύλακτα, άνευ έτερου τινός, με τη χρήση.


1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι διαχειριστές του ιστότοπου telalhs.blogspot.com μπορούν να τροποποιήσουν τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στο telalhs.blogspot.com, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο telalhs.blogspot.com.


2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου αποτελεί στο σύνολο του, προϊόν μυθοπλασίας και επινόησης της συντακτικής ομάδας. Όλα τα άρθρα και οι σχετικές ειδήσεις, ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα φέρουν και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτήν. Μοναδικός στόχος των μελών της συντακτικής ομάδας του ιστότοπου telalhs.blogspot.com είναι η σάτιρα και ουδεμία πρόθεση έχουν να προσβάλλουν, να δυσφημίσουν, να συκοφαντήσουν ή να εξυβρίσουν τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που αναφέρονται στις δημοσιεύσεις τους.


3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο ιστότοπος telalhs.blogspot.com περιλαμβάνει links (εξωτερικούς συνδέσμους) προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος telalhs.blogspot.com, για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων ιστότοπων.


4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου και οι δημοσιεύσεις στο σύνολό του, αποτελούν πνευματικά έργα, των οποίων δημιουργοί είναι οι συντάκτες και οι διαχειριστές του ιστότοπου telalhs.blogspot.gr. Ως τέτοια προστατεύονται με βάση το Creative Commons 3.0 License, βάση του οποίου, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou telalhs.blogspot.com επιτρέπεται με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "telalhs.gr" συνοδευόμενη από ενεργό σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του telalhs.blogspot.com.


►  Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.